Фондация "Интернет ресурси" - Нови идеи

В новите идеи на Фондацията влизат създаване на подреден по новаторски начин архив на снимки, поне толкова различен и нестандартен сайт за обяви (с подобрена в пъти ефективност), вечно българско хранилище на човешката мъдрост (или глупост), изразени с различни мисли, както и развитие на изключителната по сложност източна стратегическа игра Го в Интернет и сред децата по модела, приложен за играта шах.

Ще продължаваме и да си съдействаме с много неправителствени огранизации и да им помагаме при всеки случай.

Изключително благодарни сме за оказаната помощ в последно време на Рекламна агенция Елит Прес - страхотни хора, на които може спокойно да поверите изработката на вашите визитки и други рекламни материали. Добрите идеи се нуждаят и от добра реклама...Фондация Интернет ресурси, Copyright 2009 © All rights reserved.